Wybierz swój plan:

Podstawowy

49.99

x 6 miesięcy

dla jednej osoby

koncentrator tlenu do

3 tygodni

darmowa wysyłka

Optymalny

69.99

x 6 miesięcy

dla jednej osoby

koncentrator tlenu do 4 tygodni

aparat CPAP do 4 tygodni

respirator* za 499zł/ miesiąc

darmowa wysyłka

Polecamy!

VIP - rodzinny

299

x 6 miesięcy

dla całej rodziny**

koncentrator tlenu do 6 tygodni

aparat CPAP do 6 tygodni

respirator* do 4 tygodni

darmowa wysyłka

Wypożycz 
koncentrator

149

na tydzień

wypożycz już dzisiaj dodatkowy koncentrator tlenu

dla siebie lub członka rodziny

brak dodatkowych warunków poza posiadaniem aktywnego abonamentu Pogotowia Tlenowego

* Przez respirator rozumiemy aparat do nieinwazyjnej wentylacji medycznej do zastosowania w warunkach domowych 

** Przez rodzinę rozumiemy małżonków, partnerów życiowych, dzieci własne lub przysposobione, zarówno małżonków lub partnerów życiowych, które nie ukończyły 26 lat i pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna prawnego małżonków, partnerów życiowych*, dzieci własne lub przysposobione, zarówno małżonków lub partnerów życiowych, które nie ukończyły 26 lat i pozostają na utrzymaniu rodzica lub opiekuna prawnego

Tel: 57 311 2101

  • White Facebook Icon